vinayoga
Mediyoga instruktör onine

MediYoga


MediYogan utvecklades i Sverige på 1990-talet med syftet att skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk hälso- och sjukvård. (mediyoga.se)

 

MediYoga är utformad utifrån den tantriska yogatraditionen som är en av de äldsta former av yoga människan känner till. Mycket inspiration har hämtats från Kundaliniyoga likväl som Ayurveda, den mångtusenåriga läkekonsten samt med komponenter från traditionell kinesisk medicin. Allt strukturerat för att kunna utföras i terapeutiskt syfte. 


MediYoga är utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete med människor på flera hundra svenska arbetsplatser sedan 1997. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett växande antal svenska studier (mediyoga.se/forskning).


Kärnan i MediYoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt. En helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYoga är inte är en yogaform med fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter, helheten.


MediYoga innefattar ett strukturerat system av pass och meditationer som fungerar för olika patientgrupper med specifika behov, till exempel utmattning, psykisk ohälsa, neuropsykiatri, ospecifika ryggproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, sömnstörningar, ätstörningar, neurologiska sjukdomar, huvudvärk m.fl. – och samtidigt anpassas för den enskildes specifika och unika förutsättningar och behov.


Alla kan delta i dessa program utifrån egen förmåga. Personer med stress, utmattning, migrän, sömnstörningar,  ätstörningar, KOL, Parkinson, Hjärt- och Kärl, MS, svåra rygg – och reumatiska problem, Cystisk Fibros, hörsel – och synskadade med flera har med stor framgång introducerats till MediYoga.

 

Ett MediYogapass har alltid en grundstruktur enligt följande:

  1. Intoning 
  2. MediYoga – andning – långa djupa andetag
  3. Rörelseövningar
  4. Vila
  5. Meditation
  6. Uttoning


Tidsram: 60 – 75 min varje session.

Yinyoga instruktör online

YinYoga


Yoga betyder förena – tankens, kroppens och själens förening.


Yin Yoga är en lugn, avslappnad form av yoga, där vi fokuserar på kroppens yin partier, dvs. bindväv, ligament och leder. Alla rörelser utförs sittande eller liggande och vi håller samma position mellan 3–5 minuter. Alla positioner stimulerar även utövarens energisystem.


I yin yogan stretchar och drar vi inte, utan vi vill undvika att hålla kroppen i ytterlägen. Vi slappnar av och kommer djupare in i positionen. Yin yoga är ett utmärkt komplement till annan fysisk aktivitet såsom löpning, styrketräning och andra mer dynamiska yogastilar.


Yin Yoga minskar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet och ökar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet, vilket är viktigt för att återhämta kroppen och lugna sinnet.


Yin yoga passar alla människor och kroppar. Den är dock särskilt effektiv för stela och orörliga personer. Den har visat sig hjälpa ryggvärk, knä och/eller nackproblem och framför allt en stressad och snabb livsstil med mycket prestation.


Denna yoga öppnar sakta upp stela höfter, baksidor av ben och vader som blir smidigare och mer elastiska.


Yin yogan fyller hela dig med färsk, ny energi (kallas qi eller prana) och lugnar ditt sinne.


Tidsram: 60 – 75 min / session.

Yoga sömn Karolinska institutet instruktör online

Yoga för bättre sömnkvalitet


Yogaträning som kompletterande behandling vid insomni (sömnbesvär, svårt att sova).

 

Det finns många orsaker till sömnbesvär, till exempel oro och stress, buller i sovmiljön, sjukdomar och oregelbunden livsstil. En färsk svensk undersökning fann att närmare elva procent av den vuxna befolkningen hade insomni. De vanligaste orsakerna till denna sömnstörning var sjukdom, arbetsrelaterad stress och livsstilsfaktorer.


Sömnstörningar har också ökat sedan mitten av 1990-talet, särskilt bland unga vuxna och är ett vanligt folkhälsoproblem. Insomni försämrar individens välbefinnande men kan också innebära negativa konsekvenser på funktionsförmågan så som trötthet, sämre kognitiv arbetsförmåga och sämre arbetsprestation.


Modern forskning har visat att yoga har positiva effekter vid insomni, högt blodtryck och olika stresstillstånd.


Yoga kan skapa förutsättningar för en bättre sömn genom reducerad sympatisk aktivitet och ökad parasympatisk aktivitet. 

 

Tidsram: 8 veckor, 2 gång / vecka, 60 min / session. Du får även hemövningar att göra innan sänggående samt öva på det yogiska andetaget.


Kursen är framtagen utifrån forskningsrapporter och examensarbete inom utbildning: Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, Karolinska institutet.
Yoga sjukdom Karolinska institutet

Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd.


Program 1.


Program som syftar till att förbättra funktionen hos individer med kronisk obstruktiv störning, astma, sömn och stresstörningar.


Mål: Öka fysisk funktion, muskelstyrka, balans, muskler. Öka kroppsmedvetenheten, interoception och andningskontroll.


Tidsram: 12 veckor, 2 gånger / vecka, 60-75 min / session.


Programmet är framtaget på Karolinska Institutet. För ytterligare information och frågor vänligen kontakta oss nedan.

Yoga stress Karolinska institutet boka instruktör online

Program 2.


Program som syftar till att förbättra funktionen hos personer med hjärt-kärlsjukdom, sömn och stressstörningar. Till viss del ryggproblem.


Mål: Öka fysisk funktion, muskelstyrka, balans, muskler. Öka kroppsmedvetenheten, interoception och andningskontroll.


Tidsram: 12 veckor, 2 gånger / vecka, 60-75 min / session.


Progammet är framtaget på Karolinska Institutet. För ytterligare information och frågor vänligen kontakt oss nedan.


Klangmeditation klangskålar instruktör boka

Klangmeditation


Klangskålarnas toner har en fantastisk kraft. De har använts i flera årtusenden i Himalayaområdet utifrån gamla kunskaper om klangens läkande verkan för att uppnå djup avslappning, som aktiverar kroppens förmåga till självläkning och återhämtning.


Vibrationerna når långt in i kroppen på cellnivå, renar och balanserar kroppens energi. Hjälper till att lösa upp spänningar och blockeringar, att lätta på stress, ångest och oro.


Du behöver inte prestera eller åstadkomma någonting. Inte vara van att meditera. Allt du behöver göra är att komma, lägga dig tillrätta på golvet, gärna med en filt, sluta ögonen och ta emot ljuden.


Varje session är ca 60 min och utförs individuellt eller i grupp.Mindfulness, Yoga, andning instruktör onlikne

Body&Mind


Body&Mind förenar och blandar yoga, qigong och meditation, allt i en skön flow som får igång energiflödet i kropp och sinne. Det är en lugn träning som passar alla och utförs utifrån egen förmåga. Vi lyssnar in kropp och sinne.


Syftet är att stimulera våra enerigkanaler och på så sätt finna harmoni och balans, en känsla av att landa här och nu. 


Vi avslutar med en meditation som kan utföras sittande eller liggandes.


Tidsram: ca 60 min varje session.Qigong andning mindfulness boka instruktör online

QigongQigong är en form av kinesisk yoga innefattande övningar för att stimulera kroppens energi och stärka hälsan.


Ordet qigong är bildat av två kinesiska tecken – Qi kan översättas med energi, syre, andning eller livskraft och Gong översätts med träning, arbete eller upprepning.


Genom regelbunden träning kan du stärka dig själv både fysiskt och mentalt. Övningarna syftar till att stärka din motståndskraft och höja ditt immunförsvar.


Med lugna och stillsamma rörelser fokuserar du på din egen andning, koncentration, balans och koordination. Träningen fungerar perfekt som rehabilitering samt för att lägga grunden till en god hälsa.


Qigong är en träningsform som passar alla – oavsett ålder och kön. Du behöver inga redskap eller tillbehör. Det kan dock vara skönt att ha en lös och ledig klädsel där du kan röra dig fritt.


Enligt kinesisk filosofi och medicin sägs Qi flöda längs med tolv meridianer (kanaler) i kroppen och ha sitt centrum strax (3 cm) nedanför naveln. Detta område brukar kallas för Dan tian. De rörelser vi gör stimulerar dessa meridianer och har hälsofrämjande effekter.


Övningarna kan utövas var som helst, i grupp, enskilt eller för företag. Det är enkelt att lägga in under en dag morgon, lunch eller kväll, då det bara är att komma som man är.


Tidsram: ca 45 min varje session.

Meditation mindfulness andning boka instruktör online

Meditation


Meditation är en såväl uråldrig som vetenskapligt bevisad metod att finna ett centrerat, lugnt och rofyllt sinne.


Genom att regelbundet meditera skapar du en bättre helhetshälsa, får en större självinsikt, en höjd koncentrationsförmåga, kreativitet, tanke- och känslokontroll. Utöver detta främjar meditation även mental och fysisk hälsa.


Genom att rikta uppmärksamheten till nuet skapar du en lucka i tankeverksamheten. Blir intensivt medveten om nuet, vilket leder bort från tänkandet.


Nuet är nyckeln. Genom att vara alltför koncentrerad på målet för lycka, söka tillfredställelse i framtiden, missar du nuet.


Meditation, från latinska "meditare" betyder att föra mot mitten, mot centrum. No mind, rent medvetet tillstånd.


Meditation minskar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet och ökar aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet vilket är väldigt viktigt för att återhämta kroppen och lugna sinnet.


Att meditera är lättare och roligare än vad många kanske tror. Och det behöver inte ta särskilt mycket tid utan kan anpassas till vardagen. Tillsammans kommer vi att meditera och använda olika metoder som mindfulness, visualisering, kroppsscanning (sambandet mellan kropp och sinne) allt för att förbättra hälsa, bli medveten om nuet och känna lugn i det som är.


Meditation kan utföras sittande, liggande eller gående, enskilt eller i grupp. Ingen utrusning eller speciella kläder krävs, vilket gör det lätt att anpassa till övriga aktiviteter, morgon, lunch eller kväll.


Tidsram: ca 30 min varje session.

Reiki Healing boka online

REIKI - ENERGIMEDICIN


Just nu tar jag enbart emot kvinnor som nya klienter. Jag tar emot män på rekommendation av gamla klienter.


Reiki är japanska och består av två ord:rei, som betyder ”universell” och ki, som betyder ”livsenergi”och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Universell livsenergi.


Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta, stress, ångest samt fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet.

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen som aktiverar “må-bra-hormoner” i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem på samma sätt som exempelvis akupunktur och akupressur.


Reiki är en holistisk behandlingsmetod som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.


Reiki är godkänt som friskvård av Skatteverket. Vilket innebär att du som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda Reiki som förebyggande och rehabiliterande friskvård och som privatperson kan du använda dina friskvårdspengar.


Under Reikibehandlingen ligger du på en behandlingsbänk och är fullt påklädd. Jag lägger händerna på olika punkter på kroppen enligt ett standardschema eller anpassas efter behov. Behandlingen tar ca 45 min samt extra tid för evt frågor och information om upplevelsen.


Effekten av reiki healingen pågår även efter det att behandlingen är avslutad då energierna fortsätter att verka.


Tidsram: ca 60 min varje session.